×

Folkhälsomyndigheten betonar åter igen det positiva med fysisk aktivitet och att hålla igång träningsverksamheten i föreningslivet. Den 24 mars presenterade myndigheten därför råd och riktlinjer för hur fysiskt aktivitet kan genomföras på ett säkert sätt även under epideminitiden. I inledningen står följande:

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför
fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala
cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym,
simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Hela dokumentet hittar du här. Läs gärna igenom den sidan.

Spårvägen Simförening tar situationen på största allvar och kommer att göra allt för att upprätthålla säkerheten för alla medlemmar. Förutom de generella råd som Folkhälsomyndigheten ger vill vi betona följande sju punkter:

• Kom bara till träningen om du är fullt frisk.
• Meddela din tränare om du är sjuk.
• Duscha och tvätta dig, även håret, ordentligt med tvål och vatten efter uppvärmningen.
• Vi försöker i största möjliga mån genomföra uppvärmning utomhus (gäller främst tävlingsverksamheten).
• Försök hålla avstånd, både på land och i vattnet.
• Byt gärna om hemma.
• Dela aldrig vattenflaska med någon.

Med detta så hoppas vi att vi ska kunna fortsätta all vår verksamhet framgångsrikt. Det är viktigt att vi alla hjälps åt så att som många som möjligt kan hålla sig friska.