×

I sommar kommer vi befinna oss på Lundhagsbadet, Karlskär och Stockby.

På Lundhagen och Karlskär kommer det vara 2 stycken 2-veckorskurser samt en 1-veckas kurs att välja på.

Stockby erbjuder tvåveckorskurser

Våra tre nivåer på sommarsimskolan kommer att vara:

Nybörjare – för dem som behöver öva på vattenvanemomenten. Här övar barnen på att lita på och respektera vattnets speciella egenskaper genom att bubbla, doppa, flyta och glida. 
När barnet sedan är bekvämt med att doppa huvudet och säker i vattnet är man klar med Nybörjare.
Vi övar för simmärkena Baddaren blå och Baddaren gul.

Fortsättning - Vi övar på att flyta på mage och rygg utan flythjälpmedel, samt börjar öva på första simtagen för att ta sig fram i vattnet.
Förkunskaper: Vattenvana, kunna blåsa ut luft under vattenytan, obehindrat doppa hela huvudet, glida i vattnet med flythjälpmedel.
Vi övar för simmärkena Sköldpaddan och Bläckfisken.

Fisken - Fisken är första gruppen där vi provar på djupt vatten.
Förkunskaper: Hoppa från kant och få huvudet under vattenytan, benspark på rygg 10 meter, sammansatt simning 10 meter.
Mål: Hoppa från kant/brygga på djupt vatten & få huvudet under vattenytan för att själva ta sig in till kant, simma sammansatt på djupt vatten 25 meter.

För att anmäla dig till en simskolan klicka på Boka Kurs

Om föreningen
Spårvägen Simförening grundades 1946 och ingår i Spårvägen GoIF som är en alliansförening med 16 olika föreningar, tillika idrotter. Vi har alltid funnits i Västerort och verksamheten pågår idag i i huvudsak på följande bad; Vällingby-, Spånga-, Tensta- samt Åkeshovsbadet, . Klubben har under flera år haft verksamhet vid strandbad på Kanaanbadet, Maltesholmsbadet samt Tanto strandbad i samarbete med Stockholm Stad. 
Varje år lär sig hundratals barn att simma i Spårvägens regi. Spårvägen Sim är en ideell förening och det mesta arbetet sker på ideell bas. Det är de ideella tränarna och föräldraengagemanget som gör vår verksamhet möjlig att bedriva. Genom det kan vi erbjuda många barn och ungdomar en bra och utvecklande fritid!
Många av våra medlemmar är boendes på Ekerö tack vare närheten till Vällingby och Åkeshov. Vi har flera av våra tränare som är boendes på Ekerö och är glada att vi kommer kunna erbjuda dem ett sommarjobb i deras hemkommun!